De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals i a través de l'ompliment del present formulari, vosté presta el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals facilitades, que seran incorporats al fitxer "clients", titularitat d'Emilio Moya Múrcia amb DNI 20771490-I, inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la informació i comercialització dels productes oferits en la pàgina, així com l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

Igualment l'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establits en la dita Llei a través de la següent adreça de correu electrònic lopd@naranjaslydia.com, havent d'adjuntar una imatge escanejada de la seua DNI o passaport

Tornar a la pàgina principal
Taronges Valencianes Lydia
NIF: 20771490-Y

Regals d'empresa

Regals d'empresa

Si desitja realitzar un regal d'empresa amb els nostres productes, per favor òmpliga aquest formulari i ens posarem en contacte amb vosté el més prompte posible.

Les dades que ens proporcione només tindran aquesta finalitat i mai seran cedits a tercers.
Per favor, Llija detingudament la nostra política de privacitat.

Les dades obligatòries són els marcats amb un asterisc roig.

Formulari de contacte per al servici

(c) 2007-2008 - Taronges Valencianes Lydia